Het vernieuwen van onderwijs en toetsing bij de Pabo op de Marnix Academie

 

Koen Luijns is inmiddels 18 jaar werkzaam op de Marnix Academie. Hij begon als docent Pedagogiek en Onderwijskunde en is nu projectleider van curriculumvernieuwing bachelor voltijd. Koen had ideeën over dit project en voelde de noodzaak om ermee aan de slag te gaan. Dat doet hij in een kerngroep van 4 mensen met diverse kwaliteiten. Lees meer over de inspirerende reis van de Pabo op de Marnix Academie en ontdek hoe Scorion deze onderwijsvernieuwing ondersteunt.

 

Betrokkenheid bij Scorion

“Wij vonden dat de mensen die het curriculum uitvoeren samen met de studenten betrokken moeten zijn bij de ontwerpkeuzes in Scorion. Dus geen aparte groep, maar de kerngroep met onderwijskundigen en toetsdeskundigen en goede linkjes met de examencommissie en toetscommissie. Ik ben onderdeel van deze groep en key user van Scorion.”

De opleiding en leerroute

‘’De opleiding omvat de Lerarenopleiding Basisonderwijs, een bachelor waarbij de voltijdopleiding is aangepakt en nu met Scorion werkt. De voltijdopleiding duurt 4 jaar, waarbij de basis wordt gelegd voor het leraarschap en gewerkt wordt aan de kennisbasis van verschillende basisschoolvakken. Na 2,5 jaar profileren studenten zich via bepaalde minoren, zowel op de opleiding als daarbuiten. We werken met beroeps- en leertaken. Samen opleiden betekent voor ons samenwerken met 35 besturen uit het primair onderwijs in Midden-Nederland, met ongeveer 350 basisscholen.’’

Aanleiding voor de onderwijsverandering

“Voorafgaand aan de start hebben we sessies gehad met diverse stakeholders om te kijken welke leraar we willen opleiden en hoe we dat willen doen. We willen vanuit hoge betrokkenheid van studenten nog betere resultaten behalen en zo een sterke leraar opleiden. We gingen voor samenhang in onderwijs en toetsing, grotere onderwijseenheden, samenwerking van vakdisciplines en zelfsturende professionals. Vanaf dag 1 krijgt de student de opdracht om zijn ontwikkeling zichtbaar te maken.”

 

Aspiraties voor het portfolio

“We zochten een kapstok voor al die feedback en alle reflecties van studenten. We wilden eenvoud in de complexiteit, met herkenbare formulierensets en dashboards die van het begin tot het einde van de opleiding dezelfde uitstraling en opzet hebben. “

Grootste veranderingen

‘’Een heterogeen samengesteld docententeam is verantwoordelijk voor het opleiden van een relatief grote groep studenten. Studiecoaches begeleiden dezelfde studenten in kleine groepen bij hun ontwikkeling en zelfsturing. Dat is een grote verandering. de keuze voor het concept van programmatisch toetsen en formatief handelen, wat ervoor zorgt dat ontwikkeling via feedback en reflectie nog meer in het hart van het onderwijs komt te staan. Tevens gingen we nog meer samen opleiden met onze partners in het werkveld.’’

Hoe ziet het portfolio eruit?

‘’Dit is een printscreen uit een dashboard waarop een eerste indruk van de ontwikkeling ontstaat op een van de vijf bekwaamheden van de leraar-in-opleiding. Door te zoeken op het onderliggende niveau, de bekwaamheidseisen, krijg je via veel narratieve feedback en informatie een nog rijker beeld van de ontwikkeling van de student tot leraar basisonderwijs. Dit biedt zowel studenten als begeleiders waardevol inzicht op weg naar de volgende ontwikkelstap.’’

Ervaringen met Scorion

‘’We hebben vanuit de kerngroep een waardevolle samenwerking ervaren met Scorion en de betrokken medewerkers. Deze samenwerking verliep soepel, waarbij de Scorion-medewerkers zich op detailniveau konden inleven, wat wij als positief hebben ervaren. Het is prettig dat Scorion niet alleen technische expertise inbrengt, maar ook beschikt over onderwijskundige kennis. Tijdens het bouwproces hebben we goede ervaringen opgedaan met Scorion en de aan ons toegewezen mensen.’’

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over het vernieuwde curriculum en de implementatie van Scorion, bekijk dan gerust deze flyer. Hierin wordt de curriculumslang getoond, die de opzet van het Voltijd (VT) programma weergeeft, samen met de belangrijkste innovaties die zijn doorgevoerd.

Breng jouw onderwijsvisie tot leven!

Is jouw onderwijsinstelling ook op zoek naar vernieuwing, bijvoorbeeld in de implementatie van Scorion of de overgang naar programmatisch toetsen en werkplekleren? Wij nodigen je uit om samen te verkennen hoe Scorion jouw onderwijsvisie tot leven kan brengen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijke demo of meer informatie over ons krachtige portfolioplatform. Samen brengen we jouw onderwijsvisie tot leven!

Ontdek hoe Scorion jouw
onderwijsvisie tot leven brengt!

Vraag een demo aan

Geef een reactie