Privacyverklaring Scorion

Parantion Groep B.V. doet niets raars met uw persoonlijke gegevens. ‘Privacy by default’ is ons uitgangspunt. Daarnaast zorgen wij voor passende maatregelen om uw gegevens veilig te verwerken.

Parantion Groep B.V. heeft gekozen voor een gelaagde privacyverklaring, waarbij we per categorie uitleggen welke gegevens we verzamelen, met welke grondslag we dat doen en hoe lang we deze gegevens bewaren.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Ook heeft u het recht op beperking van- en verzet tegen de gegevensverwerking. Ook kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Verzoeken hiervoor kun u sturen aan: security@scorion.com  

Verzoeken worden behandeld door de functionaris gegevensbescherming Dhr. Bert Kobes

Sollicitanten

We vragen u tijdens de sollicitatieprocedure een aantal gegevens mee te sturen zodat wij uw geschiktheid kunnen beoordelen. Een persoonsonderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor indiensttreding dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overlegd. Uw gegevens worden uiterlijk 4 weken na beëindiging van de procedure verwijderd.
Als we uw gegevens langer willen bewaren omdat u een mogelijk interessante kandidaat voor een andere functie bent, vragen we u daarvoor om toestemming.

Werknemers

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van de verplichtingen in de arbeidsovereenkomst. Denk daarbij aan de salarisadministratie, (pensioen)verzekering en functioneringsgesprekken. Na beëindiging van onze overeenkomst bewaren wij de gegevens normaal gesproken nog 2 jaar na de laatste interactie met uitzondering van de financiële- en salarisregistratie. Hierop geldt een termijn van 7 jaar.

Bezoekers website

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Bij het bezoeken van onze website vragen wij u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Hierdoor kunnen wij het gebruik van onze website monitoren en optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij PiwikPro. Via onze website worden er daarom cookies van o.a. PiwikPro geplaatst. De verkregen informatie worden zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden.

PiwikPro heeft gegevensbescherming hoog in het vaandel staan en is ISO 27001 gecertificeerd. Regelmatig voert PiwikPro veiligheidscontroles uit om kwetsbaarheden en tekortkomingen bloot te leggen. PiwikPro heeft EU-cloudhosting en voldoet hiermee ook aan de AVG, LGPD en CCPA normeringen.

Lees ons Scorion cookiebeleid hier

Leveranciers

Wij registeren de gegevens van uw bedrijf en onze contactpersoon. Documenten die onderdeel zijn van onze relatie zoals overeenkomsten, facturen en beoordelingen worden tenminste 7 jaar bewaard.

Klanten

Voor het uitvoeren van onze overeenkomst verwerken wij een aantal gegevens. Wij registeren de gegevens van uw bedrijf en onze contactpersoon. Documenten die onderdeel zijn van onze relatie zoals overeenkomsten, facturen worden tenminste 7 jaar bewaard.

De data in onze tools is volledig uw eigendom. Verwerkingen doen wij uitsluitend in opdracht conform de afspraken in de verwerkersovereenkomst. Na afloop van onze overeenkomst maken wij afspraken over de teruggave en vernietiging van de data.

Eindgebruikers van onze tools

De verwerking van gegevens in onze tools gebeurt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van onze klant. Verzoeken om gebruik te maken van een van de rechten die u als datasubject onder de AVG heeft, lopen daarom altijd via onze klant. Onze klant bepaalt ook de bewaartermijn van de gegevens.
Voor helpdeskdoeleinden kan een medewerker van Scorion uw account inzien.

Wij verwerken in onze logbestanden gegevens zoals uw IP-adres. Dit is nodig voor een juiste werking van de tool en de naspeurbaarheid bij incidenten. Deze logbestanden worden 3 maanden bewaard.

Heeft u zelf een licentie voor een van onze producten, zie dan ook het kopje Licenties.