Systeemupdates

Wij ontwikkelen Scorion constant. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van alles wat er is veranderd in Scorion.

Zit er een update tussen waarover je meer zou willen weten? Neem dan gerust contact op via tickets@scorion.com

Mail tickets@scorion.com

Release notes ScorionX

Refactor Bestandsbeheer en niet meer automatisch een bestand downloaden
Met deze refactor kan je beter uit de voeten met het bestandsbeheer, de bastanden en mappen worden in één tabel weergegeven. Daarbij is de uitlijning beter waardoor het rustiger werkt. Het grootste verschil is, dat je nu ook kunt zien of een bestand gekoppeld is aan een formulier.  

 

Automatisch account selecteren bij het verzenden van een formulier
Het was niet altijd duidelijk wie, account of e-mailadres, de gebruiker uitnodigde bij het verzenden van het formulier. Vanaf deze versie wordt een controle uitgevoerd op het ingevoerde e-mailadres. Als het e-mailadres gekoppeld is aan een account, dan zal het account automatisch geselecteerd worden zodat de uitnodiging in de takenlijst van de reviewer verschijnt. 

 

Groep tonen in een takenlijst
Om extra overzicht te bieden binnen de takenlijst kan de kolom Groep aangezet worden. Hierdoor kan je gemakkelijk de formulieren selecteren als je bijvoorbeeld een hele groep in één keer wilt beoordelen. 

 

Redesign wachtwoord vergeten mail
Wanneer je het wachtwoord vergeten bent, kan je een nieuwe aanvragen. De mails die je hiervoor ontvangt hebben nog de oude look en feel. Deze zijn nu ook in de nieuwe look en feel en schalen goed op de verschillende devices.  

Geheel nieuwe look en feel
In deze versie heeft Scorion een nieuwe look en feel gekregen die aansluiten bij het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Oranje en zwart eruit, paars en wit erin. Hierdoor oogt de omgeving voor iedere gebruiker rustiger.  

 

Verbetering van de toegankelijkheid
Met de introductie van de nieuwe look en feel is het mogelijk om te voldoen aan de WCAG-norm voor contrasten. Scorion ondersteunt met drie verschillende modussen, de norm met A, AA en AAA. 

 

Diverse bugfixes
In deze versie zijn enkele bugs opgepakt, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Taken bekijken 
Gebruikers die naast een takenlijst ook over de functie taakmanager beschikken, hebben de optie om taken door te geven aan een reviewer naar keuze. Vanaf deze versie is het mogelijk om een taak te bekijken vóórdat deze wordt doorgegeven. Op die manier kan snel een inschatting worden gemaakt van de volledigheid van een taak, zodat een bewuste selectie kan plaatsvinden van taken die worden doorgestuurd naar de juiste persoon.

Filter op groepen blijft bewaard 
In het Gebruikersbeheer is het mogelijk om filters in te stellen op basis van één of meerdere groepen. Wanneer een ander scherm dan het Gebruikersbeheer wordt bezocht, bijvoorbeeld door met een gebruiker mee te kijken of naar Bestandsbeheer te gaan, wordt de ingestelde filter automatisch gewist. Vanaf deze versie blijft een ingesteld filter bewaard voor de volledige duur van een sessie. Dit betekent dat de filter pas na het uitloggen automatisch wordt gewist.  

Voortgangsgrafiek bij feedbackrollen uitgebreid 
Bij sommige formulieren is het mogelijk om meerdere reviewers/feedbackgevers uit te nodigen. Wanneer het verplicht is om voor deze reviewers/feedbackgevers een feedbackrol te selecteren, kan de voortgang óók in een grafiek worden getoond.

Om in deze voortgangsgrafiek de voortgang Nog niet uitgenodigd altijd te kunnen tonen, is de optie Nog geen feedbackrol toegevoegd.

Portfolio’s exporteren
Vanuit een admin- en (indien ingesteld) beheer-account is het mogelijk om het portfolio te exporteren van een gebruiker. Vanaf deze versie is het mogelijk om meerdere portfolio’s tegelijk te exporteren.

Vernieuwde voortgang
Wanneer bij een formulier van het type beoordeling sprake is van meerdere reviewers, dan wordt de voortgang in het linkerscherm niet langer door voortgangsiconen getoond maar door middel van een voortgangsbalk.

Hetzelfde geldt voor formulieren van het type scan, waarbij de voortgang van de gebruiker zelf eveneens wordt meegenomen in de voortgangsbalk van de overige feedbackgevers. Daarnaast hebben de voortgangskleuren gedeeltelijk een nieuwe betekenis gekregen.

 

Lege formulieren verwijderen
Als moderator in de Inlevermodule is het vanaf deze versie mogelijk om lege formulieren te verwijderen in meerdere formulierensets tegelijk.

In het pop-upvenster kan vervolgens een selectie gemaakt worden van de te verwijderen formulieren.

Daarnaast kan in de Poweradmin worden ingesteld dat ook formulieren met data verwijderd mogen worden. In dat geval toont het pop-upvenster als volgt:

Release notes Scorion V3

Laadicoon
Er wordt nu altijd een laadicoon getoond als de pagina herladen wordt. Denk aan het wisselen van module of het verversen van een datamanager. Zo is het voor de gebruiker bij zwaardere acties duidelijk dat het systeem bezig is de actie uit te voeren.

 

Inloggen admin
Als de admin inlogt zal nu altijd het bestandsbeheer geopend worden. Voorheen werd de laatste plek waar de admin geweest was onthouden, nu zal dat altijd het bestandsbeheer zijn.

 

Reporting
Bugfixes