Systeemupdates

Wij ontwikkelen Scorion constant. Op deze pagina houden wij je op de hoogte van alles wat er is veranderd in Scorion.

Zit er een update tussen waarover je meer zou willen weten? Neem dan gerust contact op via tickets@scorion.com

Mail tickets@scorion.com

Release notes ScorionX

Diverse bugfixes

In deze versie zijn enkele bugs opgepakt, verder zijn er geen noemenswaardige nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen.

Taken bekijken 

Gebruikers die naast een takenlijst ook over de functie taakmanager beschikken, hebben de optie om taken door te geven aan een reviewer naar keuze. Vanaf deze versie is het mogelijk om een taak te bekijken vóórdat deze wordt doorgegeven. Op die manier kan snel een inschatting worden gemaakt van de volledigheid van een taak, zodat een bewuste selectie kan plaatsvinden van taken die worden doorgestuurd naar de juiste persoon.

Filter op groepen blijft bewaard 

In het Gebruikersbeheer is het mogelijk om filters in te stellen op basis van één of meerdere groepen. Wanneer een ander scherm dan het Gebruikersbeheer wordt bezocht, bijvoorbeeld door met een gebruiker mee te kijken of naar Bestandsbeheer te gaan, wordt de ingestelde filter automatisch gewist. Vanaf deze versie blijft een ingesteld filter bewaard voor de volledige duur van een sessie. Dit betekent dat de filter pas na het uitloggen automatisch wordt gewist.  

Voortgangsgrafiek bij feedbackrollen uitgebreid 

Bij sommige formulieren is het mogelijk om meerdere reviewers/feedbackgevers uit te nodigen. Wanneer het verplicht is om voor deze reviewers/feedbackgevers een feedbackrol te selecteren, kan de voortgang óók in een grafiek worden getoond.

Om in deze voortgangsgrafiek de voortgang Nog niet uitgenodigd altijd te kunnen tonen, is de optie Nog geen feedbackrol toegevoegd.

Portfolio’s exporteren

Vanuit een admin- en (indien ingesteld) beheer-account is het mogelijk om het portfolio te exporteren van een gebruiker. Vanaf deze versie is het mogelijk om meerdere portfolio’s tegelijk te exporteren.

Vernieuwde voortgang

Wanneer bij een formulier van het type beoordeling sprake is van meerdere reviewers, dan wordt de voortgang in het linkerscherm niet langer door voortgangsiconen getoond maar door middel van een voortgangsbalk.

Hetzelfde geldt voor formulieren van het type scan, waarbij de voortgang van de gebruiker zelf eveneens wordt meegenomen in de voortgangsbalk van de overige feedbackgevers. Daarnaast hebben de voortgangskleuren gedeeltelijk een nieuwe betekenis gekregen.

Lege formulieren verwijderen

Als moderator in de Inlevermodule is het vanaf deze versie mogelijk om lege formulieren te verwijderen in meerdere formulierensets tegelijk.

In het pop-upvenster kan vervolgens een selectie gemaakt worden van de te verwijderen formulieren.

Daarnaast kan in de Poweradmin worden ingesteld dat ook formulieren met data verwijderd mogen worden. In dat geval toont het pop-upvenster als volgt: