Tandheelkunde Radboudumc: portfolio met EPA-formulieren

Mijn naam is Erik Vergoossen en ik ben tandarts-docent. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling van de master kliniek, het systeem dat we in onze master fase gebruiken voor het klinische en theoretische onderwijs. Ik ben daar coördinator van en was in die functie ook betrokken bij het invoeren van Scorion als portfolio en de EPA formulieren. We zijn op het moment bezig met de verdere invulling en de vraag hoe we dat in de toekomst willen toepassen, dat is nog niet helemaal helder. Maar er is een verdere ontwikkeling gaande, al doende leert men. Naast dat ik op de universiteit ben, ben ik ook twee dagen per week in de praktijk, dus ik heb twee banen. Ik heb in Nijmegen gestudeerd van 80 tot 86 en heb daarna meer dan 20 jaar in Koblenz gewerkt. Toen ik weer terugkwam in Nederland heb ik gesolliciteerd bij de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc, en sinds 2008 ben ik hier werkzaam.

Sinds wanneer ben je betrokken bij Scorion?

Ik ben betrokken bij Scorion sinds dat werd geïntegreerd in de opzet van de master kliniek. Hoewel iemand anders toen de contactpersoon was en alles regelde, zat ik wel in de werkgroep die Scorion moest integreren. Ik heb dus geen keuze gemaakt voor Scorion, dat was er al. Ongeveer 5 jaar geleden zijn we begonnen met Scorion.

 

Weet je nog wat de reden was om destijds contact met ons op te nemen?

Niet helemaal, maar ik weet wel dat we op een betere manier feedback wilde geven aan onze studenten. We hadden daar zelf wat suggestie formulieren voor ontwikkeld, maar dat is niet verder gekomen dan een soort pilot. Dat wilde we meer gestructureerd gaan aanpakken. Waarom het Scorion is geworden kan ik niet beantwoorden.

Werkten jullie voor Scorion nog met boekjes?

Naast ons digitale patiënten journaal werkten we met feedbackformulieren. Dat had zeer beperkte mogelijkheden en werkte niet goed.

 

Kun je uitleggen hoe Scorion bij jullie wordt toegepast?

We gebruiken Scorion als een portfolio systeem en we gebruiken de EPA-systematiek voor ons onderwijs. Elke student vult aan het eind van het practicum een EPA-formulier in, zoals die zijn ontwikkeld voor 14 activities. Hiermee reflecteert de student op de patiënten behandeling van die dag, middag of ochtend. Vervolgens is dat de basis voor het gesprek op het eind van het practicum met de docent, de docent kijkt of alles erin staat of dat er nog iets op toe te voegen is. er wordt gereflecteerd op tandheelkundige aspecten en op de professionele ontwikkeling. De student heeft de mogelijkheid om zichzelf te beoordelen en de docent geeft hier feedback op en corrigeert de beoordeling in dien nodig. Deze beoordeling heeft geen directe relatie met het eindcijfer van de student. Het eindcijfer wordt bepaald met behulp van het CanMeds-model en de feedback van de EPA-formulieren maakt hier onderdeel van uit.

Hoe bevalt het gebruik van Scorion?

Ik denk grotendeels positief, we zien wel dat het werken met EPA-formulieren veel tijd kost. En ondanks het feit dat we 15 minuten meer tijd voor hebben op het eind van het practicum voor administratie en feedback, lukt het niet altijd voor de docent die hier veel aandacht aan besteedt om op tijd klaar te zijn. Het opstarten gaat sneller omdat niet meer alle EPA-formulieren worden ingeladen. Maar het inladen van alle EPA-data op de dashboards kan soms wel even duren. Maar verder denk ik dat het systeem met feedback geven aan de studenten en de reflectie door de studenten met Scorion goed te regelen is. Wat ik nog best wel ingewikkeld vind is om uiteindelijk als er zo veel EPA-formulieren in zitten, de juiste eruit te filteren die je nog wilt zien. Daarom zijn we nu bezig om het aantal in te vullen EPA-formulieren te beperken.

 

Ontdek hoe Scorion jouw
onderwijsvisie tot leven brengt!

Vraag een demo aan

Geef een reactie