Studentenproject:

Paranticoin

Femke (22), Stanislav (20) en Casper (22) zijn derdejaars studenten Software Engineering aan Windesheim. Afgelopen schooljaar hebben ze een uitdagend project, bekend als het Paranticoinproject, succesvol afgerond. Dit project bood hen de kans om hun vaardigheden in de praktijk te brengen en waardevolle inzichten te verwerven. En wij zijn super tevreden met de resultaten van dit nieuwe project!

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij het Paranticoin-project en wat motiveerde jullie om eraan deel te nemen?

Stanislav: ‘Onze deelname aan het project kwam voort uit een zoektocht naar een geschikte stageplek voor ons webdevelopment-semester. Het project was geen standaard zes maanden durende stage, maar een intensief twee maanden durend project dat we als team zouden uitvoeren. Na het verkennen van bedrijven waarmee onze opleiding samenwerkt, ontdekten we Parantion en stuurden we een verzoek voor een kennismakingsgesprek. En zo geschiedde.’

 

Kunnen jullie de opdracht uitleggen die jullie hebben uitgevoerd?

Stanislav: ‘Het Paranticoin-project draait om de ontwikkeling van Parantion’s interne betalingssysteem, genaamd Paranticoin. Parantion biedt intern een Snackion-app waarmee medewerkers snacks kunnen bestellen. Door betalingen via Paranticoin te doen, kunnen transactiekosten per snack aanzienlijk worden verlaagd in vergelijking met andere betalingsmethoden. Voorheen moest je voor elke snackbestelling ongeveer 30 cent aan transactiekosten betalen, maar dankzij Paranticoin kan dit nu veel efficiënter worden afgehandeld, de Paranticoin wordt namelijk in bulk ingekocht.

Kunnen jullie ons vertellen over jullie specifieke rollen en verantwoordelijkheden in het project?

Femke: ‘Wij zijn het vanuit onze opleiding gewend om met de SCRUM-methodiek te werken, waarbij alle teamleden gelijkwaardig zijn en aan alle aspecten van het project werken. Stanislav vervulde de rol van Scrum Master om ervoor te zorgen dat het team volgens SCRUM-richtlijnen werkte. Ik  fungeerde als contactpersoon voor zowel Parantion als de school. Omdat het team klein was en de tijd beperkt, verdeelden we de taken eerlijk en werkten we zowel aan de front-end als de back-end van de applicatie.’

 

Welke technologieën, tools of methodologieën hebben jullie nog meer gebruikt tijdens het project?

Femke: ‘We hebben het Vue-framework gebruikt, een op component-based framework voor het bouwen van het front-end van de applicatie. Daarnaast maakten we gebruik van Typescript en Node.js voor het back-end.’ Casper voegt toe: ‘Daarnaast hebben we Express library gebruikt om API te bouwen, en het betalingssysteem Mollie was ook onderdeel van onze gereedschapskist.’

 

Welke uitdagingen of obstakels zijn jullie tegengekomen tijdens het project en hoe hebben jullie deze aangepakt?

Femke: ‘Tijdmanagement was een van de grootste uitdagingen, aangezien een volledige applicatie vanaf nul ontwikkeld moest worden en tegelijkertijd de veiligheid ervan moest worden gewaarborgd vanwege de financiële transacties die gedaan moesten kunnen worden. Daarnaast werkten we met nieuwe technologieën waar we nog weinig ervaring mee hadden. We hebben dat uiteindelijk zo goed mogelijk opgelost door in gesprek te gaan met Parantion en te laten weten dat we niet alle requirements konden maken binnen het tijdsbestek dat we hadden. Het is goed om in het vervolg meer tijd te besteden aan het goed afbakenen van de opdracht, want ik denk dat het initieel te groot was voor de tijd die we uiteindelijk hadden.’

 

Hoe verliep de samenwerking met Parantion?

Casper: ‘We hadden wekelijks overleg met Nick, Joran en Anne, waarbij we voortdurend updates gaven en vragen stelden. Naarmate het project vorderde, verschoof de communicatie enigszins naar de achtergrond, aangezien we ons moesten concentreren op het daadwerkelijke ontwikkelingswerk. Femke voegt eraan toe: Soms vergaten we om onze schoolverplichtingen in onze planning op te nemen, wat de tijd nog strakker maakte. Desondanks verliep de  communicatie met Parantion positief, en we konden altijd bij hen terecht voor hulp en ondersteuning.’

 

Kunnen jullie enkele concrete resultaten of prestaties noemen die voortkwamen uit jullie werk aan Paranticoin?

Gedurende het project is een volledig functionele applicatie ontwikkeld. Femke: ‘Deze applicatie stelt gebruikers in staat om Paranticoins aan te schaffen, deze in hun portemonnee te bewaren en accounts aan te maken. We voerden ook onderzoek uit naar de beveiliging van de applicatie, wat bijdroeg aan onze competentie in onderzoek. Bovendien gaven we advies over mogelijke
toekomstige integraties van de applicatie met andere systemen. We werkten aan verschillende competenties en ontvingen positieve feedback van Parantion.’ ‘Casper: Het was ook een veelzijdige opdracht, omdat je met het hele bouwproces te maken krijgt, dan werk je ook aan veel verschillende competenties.’ Femke voegt daar nog aan toe: ‘Ik vond het persoonlijk ook heel fijn dat we zoveel vrijheid vanuit Parantion kregen, er was heel veel ruimte voor onze eigen inbreng in de applicatie, dus zo hebben we ook onze eigen visie op de applicatie kunnen inbrengen. We mochten zelf de technieken kiezen om de applicatie te maken.’

Hebben jullie nieuwe vaardigheden, inzichten of kennis opgedaan die waardevol zijn voor jullie toekomstige carrières?

Femke: ‘Ik heb veel geleerd over nieuwe technologieën, met name het Vue-framework, en hoop hier in de toekomst meer mee te werken. Daarnaast heb ik mijn begrip van het back-end verbeterd. Casper: ‘Ik heb voor het eerst met een externe API gewerkt, zoals Mollie, en deze volledig geïntegreerd met Vue en Typescript. Stanislav: ‘Vue, het webcomponent-framework, was nieuw voor mij, evenals websitelokalisatie, met andere woorden de mogelijkheid om binnen de
applicatie van taal te wisselen.’

 

Hebben jullie aanbevelingen of suggesties voor het verbeteren van vergelijkbare projecten in de toekomst?

Femke en Casper: ‘Tijdsmanagement en het vooraf bespreken van verwachtingen om realistische doelen te stellen had ons heel erg kunnen helpen, aangezien we werkten met nieuwe technologieën en samenwerkten met een ervaren bedrijf. Dat is een leerpunt voor ons en we zouden het ook aanbeleven aan Parantion voor volgende projecten.’

 

Is er nog iets anders dat jullie graag willen delen over jullie ervaringen met het Paranticoinproject?

‘We vonden het een hele leuke ervaring om bij Parantion te werken en de kans te krijgen om met nieuwe technologieën te experimenteren. Het vertrouwen dat Parantion in ons had, was heel fijn!’

Stagelopen of afstuderen

We zijn op zoek naar stagiaires en afstudeerders voor zowel ons development-team (front-end & back-end), marketing-team als sales-team. Hieronder vind je diverse stage- en afstudeeropdrachten.

Op dit moment zijn de volgende stageopdrachten beschikbaar:
– Stageopdracht: Easion Survey Analyzer
– Stageopdracht: Inline samen documenten en formulieren bewerken
– Stageopdracht: Webstorm Plugin voor translation-manager

Stuur je motivatie voor een stage

Geef een reactie