Het optimaliseren van onderwijs met Scorion en programmatisch toetsen 

Programmatisch toetsen transformeert de traditionele beoordelingsmethoden in het onderwijs door een holistische benadering te bieden voor het evalueren van de ontwikkeling van studenten. Het doel is tweeledig: het verhogen van de betrouwbaarheid van beslissingen en het bevorderen van het leerproces. Steeds meer onderwijsinstellingen omarmen deze aanpak om verschillende redenen, waaronder het activeren van effectief leren, flexibilisering van het onderwijs, en het streven naar betekenisvolle en holistische beoordelingen. Dit artikel introduceert Scorion als een toonaangevend platform voor programmatisch toetsen, benadrukt de voordelen ervan en biedt praktische stappen om met succes programmatisch toetsen te implementeren en het leerproces te verbeteren.

Waarom zou je programmatisch gaan toetsen?

We zien dat steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs kiezen voor programmatisch toetsen. Volgens Christina Schouten, projectleider programmatische toetsing bij de lerarenopleidingen aan de Hogeschool Utrecht, is dat om verschillende redenen: 

Leren van toetsen

Bij traditioneel toetsen richten studenten zich voornamelijk op de toets zelf, met beperkte intrinsieke motivatie en leereffect. Met programmatisch toetsen wordt feedback tijdens ‘low-stake’ momenten gegeven, waardoor zowel student als docent ziet wat de student al beheerst en de focus verschuift van toetsen halen naar persoonlijke ontwikkeling, zoals beschreven door Schuwirth en Van der Vleuten in 2011. 

Flexibilisering en gepersonaliseerd leren

Door inzicht te krijgen in de ontwikkeling van studenten kunnen onderwijsinstellingen een flexibel en gepersonaliseerd leertraject aanbieden. Studenten kunnen hun eigen leervragen formuleren en het onderwijsaanbod wordt aangepast op hun behoeften (Schouten, 2023).

Betekenisvol en holistisch toetsen

Programmatisch toetsen past goed bij betekenisvol onderwijs, waarbij beoordelingen worden gemaakt op basis van het totale beeld van de kennis en vaardigheden van de student. Dit sluit aan bij de wens om onderwijs te bieden dat betekenisvol is (Schouten, 2023). 

Kwaliteit van de beoordeling

Traditionele toetsen kunnen volgens Schouten (2023) beperkt van aard zijn en subjectieve beoordeling vergroten. Programmatisch toetsen met diverse datapunten, feedbackgevers en contexten zorgt voor een betrouwbaarder oordeel. 

Scorion: dé portfoliotool voor programmatisch toetsen in het onderwijs

Een van de belangrijkste kenmerken van Scorion is de mogelijkheid om verschillende datapunten op een centrale plaats te verzamelen en te analyseren. Docenten kunnen eenvoudig feedback en beoordelingen toevoegen aan individuele studenten, wat resulteert in een uitgebreid overzicht van hun prestaties en ontwikkeling over de tijd.   

Scorion maakt ook het genereren van overzichtelijke rapportages en analyses mogelijk, wat docenten en onderwijsinstellingen helpt om trends en patronen in de prestaties van studenten te identificeren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om het onderwijsaanbod aan te passen en het curriculum te verbeteren om beter aan te sluiten bij de behoeften van de studenten. Daarnaast geven de verschillende datapunten goed inzicht voor het maken van de eindbeoordeling door de besliscommissie.   

Bovendien biedt Scorion een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface, waardoor het voor docenten gemakkelijk is om de datapunten te beheren en te analyseren. Het platform is ook heel flexibel in te richten, waardoor onderwijsinstellingen het kunnen afstemmen op hun specifieke onderwijsvisie.   

Kortom, Scorion is een krachtig hulpmiddel dat docenten en onderwijsinstellingen ondersteunt bij het succesvol implementeren van programmatisch toetsen. Met de geavanceerde functionaliteiten en mogelijkheden helpt Scorion om een geïntegreerd en effectief toets- een leerproces te realiseren dat studenten optimaal ondersteunt in hun ontwikkeling.   

Beginnen met Scorion en programmatisch toetsen

Het implementeren van Scorion en het starten met programmatisch toetsen kan stapsgewijs worden gedaan. Uit ervaring weten wij welke praktische stappen gezet kunnen worden om Scorion te implementeren en te profiteren van de voordelen van programmatisch toetsen:  

 1. Visie en doelen vaststellen

  Begin met het bepalen van de visie en doelen voor programmatisch toetsen binnen de onderwijsinstelling. Zorg ervoor dat alle betrokkenen, zoals docenten, beleidsmakers en management, het belang en de voordelen van programmatisch toetsen begrijpen.  

 1. Ontwerp het assessmentprogramma

  Werk samen met docenten en experts om het assessmentprogramma te ontwerpen. Bepaal welke toetsvormen en beoordelingscriteria worden gebruikt om de gewenste competenties, leeruitkomsten en/of leerresultaten te meten.   

 2. Kennismaking met Scorion

  Leer de mogelijkheden en functies van Scorion kennen. Naast dat wij je graag doorverwijzen naar onze veelzijdige klantcases, geven we graag een demonstratie en denken graag met jou mee over de implementatie. Scorion heeft veel onderwijskundige kennis in huis, waardoor wij kunnen meedenken in de vertaalslag van onderwijskundig ontwerp naar een digitaal portfolio.   

 3. Gebruik van Scorion voor gegevensverzameling

  Implementeer Scorion als centraal platform voor gegevensverzameling en beoordelingen. Docenten kunnen hier hun feedback, beoordelingen en observaties van studenten invoeren.   

 1. Invoeren van datapunten

  Start met het invoeren van de datapunten van studenten in Scorion. Dit kan feedback, opdrachten, projecten, praktijkervaringen en andere beoordelingen omvatten. Het platform zorgt ervoor dat alle gegevens overzichtelijk worden opgeslagen.   

 2.  

  Data-analyse en feedback

  Gebruik Scorion om gegevens te analyseren en rapportages te genereren. Deze analyses helpen om trends en patronen te identificeren in de prestaties van studenten en geven inzicht in hun ontwikkeling.  
   

 3. Implementeer verbeteringen

  Gebruik de verzamelde gegevens en analyses om het onderwijsaanbod aan te passen en verbeteringen door te voeren. Bespreek de resultaten met docenten en betrek hen bij het nemen van beslissingen om het programma continu te verbeteren.   

 1. Borging en evaluatie

  Evalueer regelmatig het gebruik van Scorion en de effectiviteit van het programmatisch toetsen. Zorg ervoor dat het proces wordt geborgd en dat de visie en doelen worden nageleefd.   

Door deze stappen te volgen en Scorion effectief te gebruiken, kunnen onderwijsinstellingen succesvol beginnen met programmatisch toetsen en profiteren van de voordelen die dit met zich meebrengt voor het leerproces en de ontwikkeling van studenten.   

Verbeter het leerproces met Scorion en programmatisch toetsen

Begin jij met programmatisch toetsen en wil jij het leerproces verbeteren, betere resultaten behalen en studenten voorbereiden op een succesvolle toekomst? Neem contact met ons op, dan brengen wij samen jouw onderwijsvisie tot leven!  

Bronnen bij dit artikel:

Ontdek hoe Scorion jouw
onderwijsvisie tot leven brengt!

Vraag een demo aan

Geef een reactie