Van papier naar digitaal portfolio: UMC Utrecht Academie

Arrianne Nagel werkt bij de UMC Utrecht Academie als senior beleidsmedewerker en is onder andere key-user van Scorion. In 2017 is Arrianne betrokken geweest bij de pilot om Scorion te implementeren en later ook om Scorion uit te rollen bij alle verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Arrianne is de schakel tussen functioneel beheer en collega opleiders. Op dit moment is Arrianne samen met Wilma Kleijer projectleider om Scorion te implementeren voor de EPA gebaseerde opleidingen. Wilma is senior opleider van het cluster Intensieve zorg. Hier vallen alle moeder-kind opleidingen onder en de langdurige zorgopleidingen zoals Oncologie en Neurologie. Wilma is net zoals Arrianne ook vanaf het begin betrokken geweest bij implementatie van Scorion.

Sinds wanneer ben je betrokken bij Scorion?

Ik ben betrokken bij Scorion sinds dat werd geïntegreerd in de opzet van de master kliniek. Hoewel iemand anders toen de contactpersoon was en alles regelde, zat ik wel in de werkgroep die Scorion moest integreren. Ik heb dus geen keuze gemaakt voor Scorion, dat was er al. Ongeveer 5 jaar geleden zijn we begonnen met Scorion.

 

Wat was de reden dat jullie zijn begonnen met Scorion en waarom?

We waren in 2017 bezig met hoe we ons papieren portfolio, we hadden namelijk enorme mappen met papier, digitaal konden maken. Binnen het UMC Utrecht werd al gebruik gemaakt van Scorion door de opleiding Geneeskunde. Hier hebben we toen gekeken of Scorion aansloot bij de functionaliteiten die wij nodig hadden om het papieren portfolio te digitaliseren. Vandaar dat we toen zijn gestart met een pilot voor 2 opleidingen, de opleiding tot Kinderoncologie verpleegkundige en de beroepsvoorbereidende periode van de opleidingen Operatieassistent/Anesthesiemedewerker. We hebben ook wel gekeken naar eventuele andere aanbieders van een praktijk portfolio, deze voldeden onvoldoende aan onze wensen. Doordat wij ons goed hebben laten voorlichten, de goede ervaringen van Geneeskunde, de goede pilot die we hebben gedraaid en de mogelijkheden die Scorion heeft (en steeds meer heeft) zijn we ook verder gegaan met de e-portfolio Scorion.

Hoe wordt Scorion toegepast binnen de opleidingen?

Binnen de opleidingen die wij geven is praktijk leren gescheiden van het theoretisch leren. Praktijk leren is de verantwoordelijkheid van de praktijk maar onze klanten vinden het prettig om met andere klanten samen en met ons als opleidingsinstituut na te denken over de vormgeving van het portfolio. Hoe ziet het er dan uit? En hoe bieden we dat aan in Scorion? Wij faciliteren dat en vervolgens ligt het gebruik echt in de praktijk. De opleiders van de UMC Utrecht Academie hebben hier maar een beperkte rol in. Het is echt dat je de praktijk faciliteert bij het praktijk leren, waarbij de student iemand kan uitnodigen voor een beoordeling, daar feedback op kan krijgen, dat je dan alles bij elkaar kan houden in een systeem en vervolgens de voortgang en ontwikkeling inzichtelijk hebt in een dashboard. De gehele ontwikkeling van een student leg je vast in een portfolio door middel van verschillende toetsinstrumenten en vervolgens zie je de voortgang en ontwikkeling terug in het dashboard.

Waar men in de praktijk erg aan moesten wennen is de transitie van een papieren naar een digitaal portfolio. Dat vroeg wel om een andere werkwijze voor de praktijk en een andere inrichting. De student is nog meer eigenaar van het portfolio en vraagt zelf om beoordeling, feedback, toetsen, etc. Dit is een andere zienswijze en vraagt om andere vaardigheden in de praktijk die echt even moest inslijten. Verder werkt Scorion goed en is Scorion X  veel intuïtiever als voorheen.

 

Ontdek hoe Scorion jouw
onderwijsvisie tot leven brengt!

Vraag een demo aan

Geef een reactie